Инфохилфе Плус ги нуди услужните дејности советување и преводи                                                       Импресум  |   ОУП  |   Контакт
                 
Импресум |  ОУР |  Контакт  |  Раб.места | Заштита на податоци

Добредојдовте кај ИНФОХИЛФЕ ПЛУС!

Од своето основање во 2010 година, Инфохилфе Плус ги нуди услужните дејности советување и преводи. Притоа, акцентот паѓа на соработката помеѓу источна Европа и Германија. Доколку сакате да заминете во странство, како професионално, така и приватно, наидувате на тој пат често на неочекувани економски, културни или јазични бариери. Во такви услови, основните патокази кои водат кон успехот се темелната и адекватна подготовка и непречената комуникација. Токму тоа ви го нудиме ние вам.

Во нашите услужни дејности се вбројуваат претприемничкото советување, преведување, толкување и составувањње на текстови, интеграционо советување, како и јазичен и интеркултурен тренинг.

 

Dobrodošli na INFOHILFE PLUS
Советување

Советување

Ние советуваме приватни клиенти и фирми во врска со сите прашања и теми поврзани со професијата и основање на фирма во Гермнаија, Хрватска, Босна и Србија.

Преводи

Prijevodi

Покрај преведувањето и толкувањето ние ви нудиме како лекторати така и изработка на текстови направени исклучиво од искусни и компетентни преведувачи.

Тренинг

Тренинг

Ние ви нудиме јазичен и интеркултурен тренинг на професионално ниво како поединечно така и групен тренинг а исто така и во вашата фирма.

     Импресум |  ОУП |  Контакт  |  Jobs | Заштита на податоци