Infohilfe Plus bietet Beratungs- und Übersetzungsdienste
        
Impressum   |   OUP  |   Kontakt   |   Jobs  |  Zaštita privatnosti
Naslovnica -> Savjetovanje -> Savjetovanje za tvrtke

Savjetovanje za tvrtke

Infohilfe Plus vas detaljno informira i savjetuje kako izaći na njemačko tržište i tamo uspješno poslovati.

Načelno za strane tvrtke u Njemačkoj vrijede uglavnom njemački propisi koji definiraju uvjete i način poslovanja te prava i zaštitu radnika na radu u Njemačkoj.
Ukoliko strano poduzeće u Njemačkoj obavlja djelatnost za koju je njemačkim propisima predviđena licenca, odnosno odobrenje (npr. lizinig radnika, obrtničke djelatnosti poput elektroinstalacija, precizne mehanike, hidroizolacije, odnosno pruža medicinske usluge, porezno i pravno savjetovanje, itd), mora prije početka obavljanja te djelatnosti dobiti licencu, tj. dozvolu od nadležnog tijela.
Uz to, strana firma u Njemačkoj može otvoriti poslovnu jedinicu, odnosno osnovati tvrtku kćer - samostalnu pravnu osobu.

Prekogranično poslovanje u EU i izvan EU

Poduzeća osnovana izvan EU nemaju isti status kod poslovanja u Njemačkoj kao ona osnovana untar EU. Tvrtke koje su osnovane u nekoj od zemalja u Europskoj uniji imaju pristup tržištu roba, radne snage i usluga u Njemačkoj pod istim uvjetima kao i njemačke tvrtke. Za ostala poduzeća je pristup tržištu roba, radne snage i usluga otežan. Oni moraju računati na otežane okolnosti poput carina za robu koja potječe, odnosno priozvodi se izvan EU.

Uz to, poduzeća iz Europske unije načelno imaju jednostavniji postupak i olakšane uvjete za dobivanje licenci, odnosno dozvala za, na njemačkom tržištu regulirane, gospodarske djelatnosti, ukoliko te djelatnost obavljaju i u matičnoj zemlji i/ili drugim europskim zemljama.

Tako europska poduzeća mogu slati radnike za izvođenje radova i bez odobrenje njemačke agencije za rad prema europskim i njemačkim propisima o izaslanim radnicima, odnosno "detaširanim" radnicima. No, srbijanske, bosansko-hercegovačke, makedonske i turske firme mogu slati radnike za izvođenje radova, odnosno raditi u okviru tzv. "detašmana" samo uz prethodnu suglasnost njemačke agencije za rad i to sukladno skopljenim bilateralnim ugovorima o izvođenju radova u Njemačkoj. Tvrtke iz ostalih zemlja nemaju načelno pravo slati radnike za izvođenje radova bez prethodno postignutog bilateralnog sporazuma.

Europske firme mogu privremeno i povremeno pružati prekogranične usluge i bez otvaranja stalne poslovne jedinice. Ostala strana poduzeća, ukoliko žele pružati usluge u Njemačkoj, moraju otvoriti barem nesamostalnu poslovnu jedinicu.

Ujedno, europska poduzeća mogu posuđivati svoje radnike drugim tvrtkama u Njemačkoj, ako posjeduju dozvolu za posudbu radnika od njemačke agencije za rad. Ostala poduzeća nemaju tu mogućnost.

Osnivanje tvrtke

Savjetovanje za TvrtkeStrani državljani, koji žele u inozemstvu osnovati tvrtku, moraju poštivati niz zakonskih propisa i formalnosti. Strane tvrtke, naravno, imaju mogućnost osnivanja nove pravne osobe u inozemstvu. U tu svrhu moraju se poštivati vrijedeći zakonski propisi o osnivanju poduzeća. Stoga je jako važno da su vam uvjeti poznati, kako biste se mogli na njih pripremiti. Mi vam rado pružamo podršku.

Odabir pravnog oblika
Trgovačka društva mogu se načelno podijeliti u dvije grane: društvo osoba i društvo kapitala. Kod društva osoba radi se u uvijek o osobnoj odgovornosti, dok takve odgovornosti nema kod društva kapitala; nadalje postoje i mješoviti oblici. Ne postoji pravni oblik društva koji bi bio u svakom slučaju idealan i svrhovit. Stoga se za svaki slučaj mora posebno odvagnuti, stvarne i prividne prednosti, kao i stvarni i prividni nedostaci svakog pravnog oblika, kako bi se odabrao onaj odgovarajući.

Slanje radnika u inozemstvo/ radni kontigent
Da tvrtka šalje radnike na rad u inozemstvo, postalo je gotovo uobičajno. Takva praksa ima niz prednosti, ali nije sasvim bez rizika, jer zahtjevi zemalja primateljica su vrlo različiti i često vrlo birokratski, čak i u okviru same Europske unije.

- Države Europske unije
Načelno sloboda pružanja usluga u Europskoj uniji vrijedi i za nove članice. Nažalost za pružanje usluga u području građevinarstva (i srodnim gospodarskim granama), čišćenja i održavanja zgrada, inventara i prijevoznih sredstava, kao i kod djelatnosti unutrašnjeg uređenja vrijede prijelazne odredbe, koje mogu trajati i do maksimalnih 7 godina.

- Države izvan Europske unije
Savezna Republika Njemačka je sa sljedećim državama izvan Europske unije: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Turska sklopila međudržavne sporazume, prema kojima je angažman stranih „radnih kolonija“ ograničen na određene kontigente.

Stoga je jako važno da poznajete uvjete kako biste se mogli na njih pripremiti. Infohilfe Plus vam rado pruža stručnu potporu.

Informacije o tržištu

Informacije o tržištuKako bismo vam pružili optimalnu podršku kako kod procjene vaše šanse na tržištu, tako i kod izlaska na tržište, izrađujemo za vašu tvrtku temeljnu analizu tržišta i potencijala, u skladu s vašim potrebama. Profesionalno tražimo za vas željene informacije, sukladno zadanim parametrima, koristeći pri tome sve postojeće baze podataka, kao i vlastite izvore. Na takav ste način u mogućnosti bolje procijeniti vaš potencijal i vaše planove prilagoditi posebnim lokalnim uvjetima poslovanja.

Izlazak na tržište
Najbolji put za otvaranje novog tržišta je traženje ogovorajuće partnerske tvrtke i kontakt osobe. Budući da dobro poznajemo posebnosti njemačkog tržišta i tržišta jugistočne Europe, možemo vam pružiti odgovarajuću potporu. Naše usluge su:

  • kontakt adrese (bez provjere)
  • provjerene kontakt adrese
  • dopisivanje s poslovnim partnerima
  • posredovanje kod poslovnih partnera
  • individualno savjetovanje o plasmanu robe, odnosno usluge
  • potpora kod pregovaranja.

Pregovaranje kod ugovoranja poslova
Kada kupci i prodavči nisu dovoljno pipremljeni na pregovaranje kod ugovoranja poslova, pregovori su tada svode samo na cijenu i dostavu. Odlučujuće za dugoračnu suradnju nije samo to: da ono što je dogovoreno, uspješno se odvija, već i to: koliko je to što je dogovoreno dugoročno prihvatljivo za obje strane. Vi želite najbolja rješenja i mi vas podupiremo u tome.

Pravne i porezne informacije
Rado vam pružamo relevantne informacije iz područja trgovinskog, radnog, poreznog i drugog prava, koje su od iznimne važnosti za vaš uspjeh. Napominjemo da Infohilfe Plus ne pruža pravno i porezno savjetovanje, već svoje usluga ograničava na osnovne informacije. Rado ćemo vas uputiti na iskusne odvjetnike i porezne savjetnike, koji govore vaš jezik.

Potpora kod podnošenja zahtjeva za dobivanje dozvole
Zastupamo vašu tvrtku u svim pregovorima s nadležnim institucijama ili s drugim javnim i privatnim tijelima, kao da je u našem vlasništvu. Pružamo vam stručnu pomoć i u postupku podnošenja zahtjeva za dobivanje suglasnosti, dozvole, odobrenja i drugih potrebnih dokumenata.

Potpora kod deklariranja proizvoda
Da bi vaši proizvodi mogli izaći na strano tržište, moraju biti deklarirani sukladno nacionalnim propisima dotične zemlje. Mi vam rado pružamo podršku.

Sajmovi
Sajmovi i prezentacije poduzeća su trenutno vodeći marketinški instrumenti njemačkih tvrtki – to je pokazala studija „Dialogmarketing Deutschland 2010“ koju je provela Deutsche Post (Njemačka pošta). Pripremite se pravodobno i optimalno na najvažnije sajmove za vašu gospodarsku granu. Što sve treba uzeti u obzir? Koji su vaši ciljevi? Infohilfe Plus rado vam pruža potporu.

Organizacija poslovnih događanja
Vi želite organizirati poslovnu manifestaciju – seminar, prezentaciju produkta ili tvrtke? Mi vas rado podupiremo. Iskoristite naše bogato iskustvo, znanje i sposobnost kod planiranja poslovnih događaja. Aktivno sudjelujemo i u izradi koncepta i programa. Uz to nudimo vam pratnju za poslovna događanja, koja uključuje i prevoditeljske usluge.

Potpora kod kadrovskih pitanja
Tražite novog djelatnika za vašu tvrtku? Infohilfe Plus pomaže Vam kod oblikovanja i objavljivanja natječaja za posao, kod skupljanja i prosljeđivanja natječajne dokumentacije, kod ugovaranja termina sa zainteresiranim kandidatima i organizacije razgovora za posao.

 

 

Primjeri:

Vi tražite posao u Njemačkoj?
Savjetovanje o vašim mogućnostima i perspektivi. Izrada motivacijskog pisma i životopisa.

Vi želite raditi u Njemačkoj kao podizvođač radova?
Vi imate certificirane stručnjake, dobre reference u tuzemstvu i inozemstvu. Mi vam pomažemo da ostvarite vaš cilj.

Vi tražite kvalitetne usluge prijevoda?
Kod nas prijevode rade stručnjaci, kojima je ciljni jezik materinski.

Vi tražite poslovne partnere u Njemačkoj?
Mi vam pomažemo u strateškom planiranju i izradi koncepta.

Vi tražite uspjeh na njemačkom tržištu?
Usluge poslovnog savjetovanja - Prednosti i nedostatci prekograničnog poslovanja.

     Impressum   |   OUP  |   Kontakt   |   Jobs  |   Zaštita privatnosti