Импресум    |   ОУП  |   Контакт   |   Посао  
Почетна -> Impressum

Impressum

Информације о понуђачу услуга према члану 5 немачког Закона о телемедијима:
Ружица Тадић Томаз Инфохилфе Плус
Кeнигстр. 71
90402 Нирнберг
Тел.: 49 (0) 911-9.325.823
Електронска пошта: kontakt@infohilfe-plus.de

Власница и директорка:
Ружица Тадић Томаз

ПДВ-идентификациони број: ДЕ271088625

Одговорно лице за садржај веб-странице према члану 55 ставу 2 немачког Државног уговора о радио-станицама:
Ружица Тадић Томаз

Layout и веб дизајн:
Ружица Тадић Томаз Инфохилфе Плус
Grillenberger.de - Webdesign Nürnberg

Фотографије:
© Jelicic & Jelicic GbR © Lisa F. Young - Fotolia.com, © Kai Michael Neuhold - Fotolia.com © arsdigital.de - Fotolia.com, © endostock - Fotolia.com © Marc Dietrich - Fotolia.com, © photoinsel - Fotolia.com © Orhan Çam - Fotolia.com, © chagin - Fotolia.com © Picture-Factory - Fotolia.com, © .shock - Fotolia.com © Yuri Arcurs - Fotolia.com, © Theyweed Green - Fotolia.com © Kawa - Fotolia.com, © Jack Jonson - Fotolia.com, © N-Media-Images - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © industrieblick - Fotolia.com, © FM2 - Fotolia.com, © markus dehlzeit - Fotolia.com,
© mirpic - Fotolia.com, © Heino Pattschull - Fotolia.com, © Rido - Fotolia.com
Businessman writing on a form | Lizenzfreies Foto © Andrejs Pidjass #5310956 - depositphotos.com
Class and teacher gatherd around laptop | Lizenzfreies Foto © photography33 #9706512 - depositphotos.com

Изузимање од одговорности
Садржај ове веб-странице је направљен и проверен по најбољем знању и савести. Упркос томе, одговорност за потпуност, актуелност и исправност садржаја ипак не можемо да преузмемо. Садржај других интернет понуда, на које упућује ова страница, измиче нашој контроли и одговорности. Када следите линкове на друге странице, радите то на своју сопствену одговорност.

Заштита података
Сви добијени лични подаци преко Инфохилфе Плус веб-странице се искључиво чувају и обрађују ради Вашег индивидуалног саветовања, прослеђивања информација о услугама или давања понуда за постпродајне услуге, па се евентуално у посебним случајевима прослеђују трећим лицима. Ружица Тадић Томаз Инфохилфе Плус гарантује да се са Вашим подацима поступа поверљиво према законским одредбама о заштити података.

© Copyright | Ауторска права, Ружица Тадић Томаз Инфохилфе Плус, Нирнберг, Немачка
Сва права задржана. Текст, слике, графике, звучне, анимацијске и видео датотеке и њихов распоред на интернет страницама Инфохилфе Плуса подлежу ауторском праву и другој заштити интелектуалне својине. Садржај веб-странице се у сврху комерцијалне употребе не сме спремати, копирати, дистрибуисати и модификовати, односно стављати на друге странице. Неке веб-странице Инфохилфе Плуса садрже и слике и материјал који подлежу ауторским правима трећих лица. 

Google Analytics (Гугл аналитикс)
"Ова веб-страница користи „Гугл aналитикс“, Гугл-сервис ("Гоогле") за анализу веб-страница. Гугл аналитикс примењује тзв. "кукије", текстуалне податке који су на Вашем рачунару меморисани и који омогућавају анализу коришћења веб-странице. Информације добијене уз помоћ "кукија" о коришћењу ове веб-странице (укључујући Вашу ИП-адресу), преносе се и похрањују на једном од Гуглових сервера у САД. Гугл користи наведене информације да би анализирао коришћење веб-странице са Ваше стране и о томе направио извештај за корисника веб-странице, а поред тога и да би установио повезаност коришћења веб-странице и интернета са повезаним услугама. Гугл ове информације такође преноси трећим лицима, уколико је то законски прописано, или трећа лица могу и даље по Гугловом налогу да обрађују ове податке. Гугл у сваком случају неће доводити у везу Вашу ИП-адресу са осталим подацима. Коришћење кукија можете да спречите подешавањем одговарајућих параметара на Вашим веб броусерима; скрећемо пажњу и на чињеницу да у том случају евентуално нећете моћи да у потпуности користите све могућности ове веб-странице. Коришћењем ове веб-странице дајете своју сагласност за обрађивање података о Вама, добијеним кроз податке које је Гоогле преузео за горе описану сврху, на већ претходно описан начин и количину."

Више о томе:
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://sites.google.com/a/akmedialtd.com/google-analytics-hinweise/
http://www.google.at/intl/de_ALL/analytics/tos.html

 

Инфохилфе Плус Вам крчи стазу до циља уклањајући језичке, културне и економске баријере на Вашем путу.